ÜRÜNLER

Vinç Kliması

1987 yılından beri iklimlendirme ve sogutma sektöründe f faaliyet gösteren ERBAY’ın ürün yelpazesinde bulunan Vinç Kliması, EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandıgı fabrikamızda, tozlu, aırı sıcak ve titreimli ortamlarda istenilen kapasiteyi verecek ekilde dizayn edilmitir. Vinç Klimalarımız fabrikamızda her türlü boru ve kablo baglantısı, gaz-yag arjı ve gerekli testleri yapılmı olarak ve yerine yerletirmeye hazır halde teslim edilirler. Vinç Klimalarımız saglık emniyeti ve güvenlik gereksinimleri konusunda aagıda belirtilen Avrupa Birligi direktiflerine ve ilgili harmonize standartlara uygundur.

Makine Direktifi (MD)
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED)

Cihaz tasarımı: Demir-Çelik Fabrikaları, Kok ve Aluminyum üretim tesislerindeki muhtelif operatör kabinleri, elektrik panoları, elektrik odaları gibi standart dıı ortam koullarına sahip mahallere hitap etmek üzere tasarlanan vinç kliması ihtiyaca göre; dik tip, yatık tip ve split tip olmak üzere 3 farklı tipte imal edilebilmektedir. Müsaitterilerimizin talebine göre farklı kapasitelerde ve boyutlarda üretilebilen vinç klimaları, iklimlendirdiği mahaldeki ekipmanların en iyi performansta çalımasına imkân verirken, mahal içindeki operatör için de konforlu bir ortam saglamaktadır.

Ana gövde ve kapaklar: Vinç Klimalarının maruz oldugu aşırı titreimli ve ağır çalıma koşullarına cevap verebilecek konstrüksiyonda çelik sacdan imal edilmektedir. Tüm aksam imalatı müteakip elektrostatik toz boya veya fırın boya ile boyanmaktadır.

Sogutma kompresörü: Vinç Klimasında yarı hermetik pistonlu kompresörler kullanılmaktadır. Kompresörler, vincin hareketinden dolayı meydana gelen titreşime ve mahaldeki yüksek sıcaklığa dayanabilecek yapıdadır. Kompresörün saglıklı şekilde çalıması ve servisin kolay olması amacı ile kompresör üzerinde bir takım elemanlar bulunmaktadır. Bu elemanlar; emme ve basma kapama vanaları, yağ gözetleme camı, karter ısıtıcı, titreşim takozları, motor koruma rölesi ve PTC sensörleri eklindedir. Kompresörde emiş gazı ile soğutulur yapıda dahili elektrik motoru vardır. Standart elektrik motorunun çalıması için gerekli şebeke gerilimi; 3 x 400 V, 50 Hz’dir, farklı şebeke gerilimleri için motor seçenekleri mevcuttur.

Kondenser (Yoğuşturucu) ve Fanı: Hava soğutmalı kondenserler, yüksek verimli bakır boru üzerine, alüminyum kanatların dizilmesinden sonra borular ile kanatlar arasındaki ısıl iletkenliği azami seviyeye taşımak amacı ile özel usulle şişirilerek imal edilir. İmalatı müteakip kondenserler basınç testine tabi tutulur. Kondenser kanatları arası mesafeler, konfor için üretilmi cihazlardan farklı olan aırı tozlu ve kirli ortam koulları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Vinç klimasında kullanılan kondenserler yüksek sıcaklıklarda çalıabilecek niteliktedir. ayet ortamda kondenser ile kimyasal reaksiyona girebilecek bir madde var ise kondenserler komple epoksi kaplı olarak da imal edilebilmektedir. Ayrıca bakır boru ve bakır kanatlı kondenser opsiyonu da bulunmaktadır. Kondenserdeki sogutucu akıkanın yogumasını saglamak üzere yüksek sıcaklıklara dayanıklı kondenser fanları cihaz üzerine monte edilmitir. Kondenser fanlarının motorları AC motor teknolojisine sahiptir.

Evaporatör: Yüksek verimli bakır boru üzerine, alüminyum kanatların dizilmesinden sonra borular ile kanatlar arasındaki ısıl iletkenligi azami seviyeye taımak amacı ile özel usulle iirilerek imal edilir. Imalatı müteakip evaporatörler basınç testine tabi tutulur. Evaporatörler, ortam koullarına göre komple epoksi kaplı olarak da üretilebilmektedir. Ayrıca bakır boru ve bakır kanatlı evaporatör opsiyonu bulunmaktadır. Evaporatör yüzeyinde rutubet yoguması söz konusu oldugundan evaporatör altına drenaj tavası yerletirilmitir. Cihazda ve bulunması halinde hava kanalında teekkül eden basınç düümlerini karılayabilecek ve gerekli hava debisini saglayacak nitelikte evaporatör fanı kullanılmıtır. Radyal veya plug tipte olan evaporatör fanları AC veya EC motor teknolojisine sahiptir. EC motor teknolojisine sahip motorlar 0-10 Volt oransal tetikleme ile hız kontrollü olarak çalıtırılabilmektedir.

Filtre Bölümü: Özel malzemeden tekil edilmi bulunan filtre elemanı yüksek temizleme kapasitesine haizdir. Cihazda kullanılan standart filtreler yıkanabilir ve basınçlı hava ile temizlenebilir niteliktedir. Standart dıı hava koulları, mahal, teçhizat ve operatörün saglık gerekliliklerine göre kademeli filtre kullanım imkânı mevcuttur. Filtrelerin tıkanması neticesinde temizlenebilir olanlar, belirli bir temizleme tekrarından sonra yenisi ile degitirilir. Temizlenemez nitelikte olan filtreler ise kirlenmesini müteakip yenisi ile degitirilmelidir. Filtreler kolay ulaılabilir ekilde konumlandırılmaktadır.

Elektrik kumanda panosu: IP54 koruma sınıfına göre tasarlanmı tır. Cihazın tam otomatik ve güvenli çalımasını saglayacak ekilde güç ve kumanda ekipmanları mevcuttur. Pano yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve alter ile teçhiz edilmitir. Cihazın panosu ve cihaz içi kablo tesisatı EN 60204-1 standartına uygundur. Standart pano için gerekli ebeke gerilimi 3 faz, 400V, 50 Hz’dir. Farklı ebeke gerilimleri ile çalıma seçenekleri mevcuttur.

Elektronik kontrol sistemi: Cihazda elektronik kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede hava giri ve çıkı sıcaklıkları ve sistemde oluan arızalar ekranda dijital olarak görülebilmekte ve cihazın optimum verimde çalıması saglanmaktadır. Cihazda meydana gelen bir arızayı uzaktan görebilmek için, kontrol sistemi aracılıgı ile genel arıza sinyali çıkıı saglanabilmektedir. Ayrıca cihaza uzaktan kumanda baglama imkânı mevcuttur.

Sogutma devresi elemanları: Cihazın otomatik ve güvenli ekilde çalıması için cihaz; solenoid valf, genleme valfi, drayer-filtre, gözetleme camı, sogutma valfleri ve basınç switchleri ile teçhiz edilmitir.

Sogutucu akışkanlar: Sogutucu akıkanların yapıları sebebiyle kritik sıcaklık degerleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle Vinç Klimalarında, cihazın çalıacagı ortam koullarına göre farklı sogutucu akıkanlar kullanılmaktadır.

Dış hava sıcaklığı değerlerine bağlı olarak kullanılan soğutucu akışkanlar şunlardır;

Dış ortam sıcaklığı 60°C’e kadar R134a,
Dış ortam sıcaklığı 80°C’e kadar R227ea,
Dış ortam sıcaklığı 90°C’e kadar R236fa.