ÜRÜNLER

Veri Merkezi Klima Cihazları
Erbay Soğutma

Veri Merkezi Klima CihazlarıERBAY Veri Merkezi Inrow Klima Cihazları Modüler ve Mikro Veri Merkezlerinin soğutulması için çözümler sunmaktadır.

IT ekipman kabininin konstrüksiyonuna, cihazların bulunacağı mahalin tasarımına ve müşteri talebine bağlı olarak Veri Merkezleri için çesitli konfigürasyonlarda uygulamalar yapılabilmektedir. Konfigürasyonlara ait açıklamalar ve şekiller aşağıda görülebilir;

MODÜLER TİP VERİ MERKEZİ UYGULAMALARI
Modüler tip veri merkezleri içinde birçok server kabinini barındıran büyük mahalleri ifade etmektedir. Bu tür mahalleri iklimlendirmek için uygulanan ana yöntemler; Klima cihazlarının hava emişi ile server kabinlerinin hava çıkışının aynı koridorda (sıcak koridor) bulunması, klima cihazlarının hava çıkışı ile server kabinlerinin hava emişinin aynı koridorda (soğuk koridor) bulunması şeklindedir. Bu koridorların açık veya kapalı olarak tasarlanması sureti ile çeşitli konfigürasyonlarda uygulamalar yapılabilmektedir.

Sıcak Koridor Uygulaması
Sıcak koridorların kapatılması suretiyle koridor dışında kalan alanın soğuk tutulması şeklindeki uygulamadır. Bu uygulamada IT ekipmanları üzerindeki hava akışının, koridorun dışından koridora doğru olması sağlanır. Böylece, IT ekipmanlarından yayılan ısı koridor içine hapsedilir. Inrow Klima Cihazları, koridordan sıcak havayı emip, dış tarafa soğutulmus havayı sevk eder. İhtiyaç duyulan soğuk hava, sıcak hava ile karışmadan alınır.

Soğuk Koridor Uygulaması
Inrow Klima Cihazı tarafından soğutulmuş havanın, soğuk koridorların kapatılması suretiyle koridor içinde tutulması şeklindeki uygulamadır. Bu uygulamada IT ekipmanları üzerindeki hava akışının, koridordan, koridorun dışına doğru olması sağlanır. Böylece IT ekipmanları ihtiyaç duydukları soğuk havayı, sıcak hava ile karışmadan alabilirler.

Açık Koridor Uygulaması
Açık koridor uygulamalarında tüm koridorlar açıktır. Tek sıra kabinlerin bulunduğu uygulamalarda da bu yöntem uygulanır. Açık koridor uygulamalarında klima cihazları, server kabinlerin- den biraz daha uzun imal edilmesi sureti ile klima cihazının soğuk hava çıkışının yan taraflardan olması sağlanır. Yan taraflara yönlendirilmiş soğuk hava, sıcak hava ile daha az temas eder ve böylelikle enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca açık koridor uygulama- ları için klima cihazlarının boylarının ile server kabinleri ile aynı uzunlukta imal edildiği uygulamalar da mevcuttur.

MİKRO TİP VERİ MERKEZİ UYGULAMASI
Bu uygulamada IT ekipmanının kabini ile Klima Cihazı birbirine entegre halde olup; Klima cihazı sadece entegre olduğu IT ekipmanına hitap etmektedir. Hava dışarı çıkmaksızın kabin ile Klima Cihazı arasında devamlı şekilde sirküle etmektedir.

DX (Direkt Genleşmeli) INROW KLİMA CİHAZLARI
Soğutma işlemini, bünyesinde bulunan kompresörün sıkıştırılmış gaz çevrimi sağlaması ile gerçekleştirir. Emilen sıcak hava, cihazın içinde bulunan direkt genleşmeli evaporatör bataryası üzerinden geçerken soğutulur. Cihaz aşağıda bahsedilen kısımlardan müteşekkildir;

Ana Gövde ve Kapaklar
Cihaz iskeleti ve kapakları çelik sacdan imal edilmekte ve dış tesirlere karşı elektrostatik toz boya ile RAL 9005 siyah renge boyanmaktadır. Cihaz iç yüzeyleri ısıya ve sese karşı yalıtılmaktadır.

Kompresör
Hermetik scroll kompresör kullanılmaktadır.

Kondenser
Cihazın kullanma şekline göre iki değişik tipte imal edilebilmektedir.

Hava Soğutmalı Kondenser
Bakır boru üzerine alüminyum kanatların uygun hatve ile dizilip bakır boruların alüminyum kanatlara tam bir ısı transferi verebilmesi amacı ile özel usulle şişirilmesiyle imal edilmektedir. Hava soğutmalı kondenserlerde hava sirkülasyonunu, motoru ile direkt akuple aksiyal vantilatörler sağlamaktadır.

Plakalı Tip Su Soğutmalı Kondenser
Özel yapıdaki paslanmaz çelik plakaların birbirine lehimlenmesi ile üretilmektedirler. Su soğutmalı kondenserli cihazlar için ayrıca su soğutma kulesi ile kondenser pompasına ihtiyaç vardır.

Soğutucu Batarya (Evaporatör)
Bakır borulu ve alüminyum kanatlı olarak imal edilen soğutucu batarya optimum alın sathına ve azami ısı geçirgenliğine sahiptir. Soğutucu bataryanın altında paslanmaz çelik malzemeden mamül drenaj tavası mevcuttur.

Plug Fan ve Akuple Motoru
Geriye doğru eğik kanatlı Plug Fan; soğutucu bataryadaki, hava filtresindeki ve cihaz kapılarındaki menfezlerdeki basınç kayıplarını karşılayabilecek evsafta ve kalitededir. Fana akuple olan EC motor, ihtiyaca göre hız ayarlı olarak çalışabilecek yapıdadır. Bu fanlar enerji verimliliğini artırırken, sessiz ve titreşimsiz çalışma imkanı sağlar.

Filtre
Özel malzemeden teşkil edilmiş bulunan filtre elemanı yüksek temizleme kapasitesine haizdir. Kirlenen filtreler su ile yıkanabilir ve basınçlı hava ile temizlenebilmektedir.

Soğutma Devresi Elemanları
Cihaz soğutma devresinde; Drayer Filtre, Gözetleme Camı, Elektronik Genleşme Valfi (EEV), Basınç Switchleri ve Soğutma Valfleri bulunmaktadır.

Elektrik Kumanda Panosu
Inrow klima cihazının tam otomatik ve emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere cihaz içine yerleştirilmiş olan kumanda panosu yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile teçhiz edilmektedir.

Mikroişlemci Kontrol Sistemi
Cihazda gelişmiş bir Mikroişlemci Kontrol Sistemi kullanılmaktadır. Cihazın yönetiminden sorumlu olan Kontrol Ünitesi, optimum şartlarda çalışma imkânı sağlamaktadır. Kontrol cihazındaki parametreler 3 kademeli şifreleme yapısı ile koruma altına alınmıştır. Kontrol Ünitesi üzerindeki entegre Ethernet portu ile 16 adede kadar Inrow Klima Cihazı ağ üzerinden birbirine bağlanabilir. Klima Cihazının BMS’e (Bina Yönetim Sistemi) bağlanma imkânı da mevcuttur.

Kontrolcü Ekranı (İnsan-Makine Arayüzü)
Cihazda insan-makine arayüzü bulunmaktadır. Arayüz sayesinde cihaz mikroişlemcisi parametrelerine ulaşılabilmekte ve değiştirilebilmektedir. Dönüş havası sıcaklığı ve nemi, çıkış hava sıcaklığı, kompresör emme basıncı, kompresör basma basıncı, kompresör emiş gazı sıcaklığı, oluşan superheat değeri, elektronik genleşme valfi adımı, fanların yüzdelik hızı, kompresörün çalışma ve cihaz durum bilgisi gibi değerler ekranda görülebilmektedir. Standart cihazlarda arayüz LCD ekranlı ve 6 tuşludur. Dokunmatik ekranlı arayüz seçeneği mevcuttur.