ÜRÜNLER

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenser
Erbay Soğutma

Deniz Suyu Soğutmalı KondenserDeniz suyu ile çalışan su soğutmalı kondenserler soğuk su üretici gruplar ve soğutma tesislerinde soğutucu akışkanın yoğuşturulmasında ve ısı pompalarında sıcak su üretiminde kullanılırlar.

ERBAY ESK.D tipi kondenserlerin 36 tipi mevcuttur ve kapasiteleri 11,4 kW ile 1149,2 kW aras›nda de.iflmektedir.

Uygun soğutucu akışkanlar tüm HFC ve HCFC’lerdir. Katalogta bulunmayan yüksek kapasiteli kondenserler için firmamızla bağlantı kurunuz.

ERBAY ESK.D tipi kondenserlerin imalatında kullanılan yüksek kalitedeki malzemeler Avrupa Birliği Basınçlı Kaplar Direktifine uygundur. Isı transferini sağlayan borular özel profilli Bakır-Nikel malzemeden, aynalar ve kapaklar korozyona mukavim malzemeden, perdeler / perde askı çubukları ve akışkan bağlantıları karbon çeliği, civatalar çelik alaşımları, contalar kauçuktan üretilmifltir. İsteğe bağlı olarak aynalar ve kapaklar Cr-Ni malzemeden yapılabilmektedir.

Dizayn, imalat, kontroller ve dökümantasyonda Avrupa Direktifleri takip edilerek güvenlik gereksinimleri sağlanmıştır. İstenildiği takdirde kondenserler emniyet ventili monte edilmiş şekilde teslim edilirler.

İmal edilen tüm kondenserlerde gövde üzerinde gaz giriş, likit çıkış, servis vanası, emniyet ventili bağlantıları mevcuttur. Kapak üzerinde su giriş-çıkış bağlantıları ve hava ve su tahliye yerleri bulunmaktadır. Gaz giriş ve likit çıkış boruları üzerinde bağlantıyı kolaylaştırmak için bakır boru bırakılmıştır.

Ayrıca kondenserlerin arka kapağına bir adet çinko anot parça monte edilmiştir. Bu parçalar aşındığında yenisi ile değiştirilmelidir. Tüm kondenserlerin gaz tarafı 30 bar, su tarafı ise 10 bar basınç altında kaçak testine tabi tutulurlar.