ÜRÜNLER

Su Soğutmalı Kondenserler
Erbay Soğutma

Su Soğutmalı KondenserlerSu soğutmalı kondenserler soğuk su üretici gruplar ve soğutma tesislerinde soğutucu akışkanın yoğuşturulmasında ve ısı pompalarında sıcak su üretiminde kullanılırlar.

ERBAY ESK tipi kondenserlerin 36 tipi mevcuttur ve kapasiteleri 12,3 kW ile 1225,60 kW arasında değişmektedir. Uygun soğutucu akışkanlar tüm HFC ve HCFC’lerdir. Deniz suyu veya NH3 ile çalışan kondenserler ve katalogda bulunmayan yüksek kapasiteli kondenserler için firmamızla bağlantı kurunuz.

ERBAY ESK tipi kondenserlerin imalatında kullanılan yüksek kalitedeki malzemeler Avrupa Birliği Basınçlı Kaplar Direktifine uygundur. Isı transferini sağlayan borular özel profilli bakır malzemeden, aynalar, kapaklar, perdeler, perde askı çubukları ve akışkan bağlantıları karbon çeliği; civatalar çelik alaşımları; contalar kauçuktan üretilmiştir. Dizayn, imalat, kontroller ve dökümantasyonda Avrupa Direktifleri takip edilerek güvenlik gereksinimleri sağlanmıştır.

İstenildiği takdirde kondenserler emniyet ventili monte edilmiş şekilde teslim edilirler.

İmal edilen tüm kondenserlerde gövde üzerinde gaz giriş, likit çıkış, servis vanası, emniyet ventili bağlantıları mevcuttur. Kapak üzerinde su giriş-çıkış bağlantıları ve hava ve su tahliye yerleri bulunmaktadır. Gaz giriş ve likit çıkış boruları üzerinde bağlantıyı kolaylaştırmak için bakır boru bırakılmıştır.

Tüm kondenserlerin gaz tarafı 30 bar, su tarafı ise 10 bar basınç altında kaçak testine tabi tutulurlar.