ÜRÜNLER

Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli
Erbay Soğutma

Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma EntegreliHava Soğutmalı Kondenserli

DOĞAL SOĞUTMA VE ADYABATİK SOĞUTMA ENTEGRELİ SOĞUK SU ÜRETİCİ GRUP - EBHV / FC                                                                                                                                               

ERBAY Soğuk Su Üretici Grupları, EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı fabrikamızda dış ortamda çalışacak ve kapasite tablosundaki soğuk su çıkış sıcaklıklarını verecek şekilde dizayn edilmiştir, soğutma Gruplarımız fabrikamızda her türlü boru ve kablo bağlantısı, gaz-yağ şarjı ve gerekli testleri yapılmış olarak yerine yerleştirmeye hazır halde teslim edilirler.Soğutma Gruplarımız sağlık emniyeti ve güvenlik gereksinimleri konusunda Avrupa Birliği direktiflerine ve ilgili harmonize standartlara uygundur.                                                                                                                                   

Ana Gövde: Cihazın alt şasesi üzerindeki ağırlıkları taşıyabilecek konstriksüyonda siyah saçtan; karkas ve kapak saçları ise galvanizli saçtan imal edilmektedir. Cihaz karkası tamamen sökülebilir bağlantılı olup, imalatı müteakip elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.                                                                                                                                                         

Soğutma Kompresörü : İsteğe göre 1 veya 2 adet yarı kapalı kompakt vidalı (semi-hermetic compact screw) kompresör kullanılmaktadır. Vidalı kompresör yapısı gereği uzun müddet bakım gerektirmeksizin çalışmaktadır. Hareketli parçaların az olması sebebiyle bakımı kolay ve ekonomiktir. Vidalı Kompresörler ; basma-kapama vanası, basma hattındaki akışkanın geri dönüşünü engelleyen check-valf, yağ seviye switchi, yağ gözetleme camı, yağ ayırıcı, filtre, titreşim takozları, motor koruma rölesi ve PTC sensörleri ile teçhiz edilmiştir.                                                                                                                                                  

Kondenser (Yoğuşturucu) : Hava Soğutmalı Kondenser; yüksek verimli bakır borular üzerine yüzeyi özel profilli alüminyum kanatların uygun hatvede dizilmesi ve bakır borular ile alüminyum kanatlar arasındaki termik iletkenliği artırma gayesi ile bakır borular özel işlem ile şişirilmektedir.Bu suretle ısı transferi maksimum seviyeye çıkartılarak imal edilmektedir.                                                                                        

Fan : Kondenserdeki soğutucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direk akuple yüksek verimli, aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı, statik ve dinamik olarak dengelenmiş aksiyal fanlar cihaz üzerine monte edilmiştir.                                                                                                                                                             

Evaporatör : Shell & Tube tipinde imal edilen direkt genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli bakırboruların çelik ayna deliklerine özel işlem ile tespit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizlik imkanı sağlar. EN 14276-1 ve EN 13445 standartlarına uygun olarak imal edilen evaporatörler, glikol çözeltilerin soğutulması için tasarlanmıştır. Evaporatörlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanılarak izole edilmektedir.                                                                                                                                                       

Elektrik Kumanda Panosu : IP54 koruma sınıfına göre tasarlanmıştır. Cihazın tam otomatik ve güvenli olarak çalışmasını sağlayacak şekilde güç ve kumanda tarafları olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Pano yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile teçhiz edilmiştir.Cihazın panosu ve cihaz içi kablo tesisatı EN 60204-1 standartına uygundur.                                                                                                                                                       

Mikroişlemci kontrol sistemi: Cihazda kullanılan mikroişlemci kontrol sistemi sayesinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları, doğal soğutma (free cooling) bataryası su giriş sıcaklığı, dış hava sıcaklığı, emme ve basma tarafındaki gaz basınçları, evaporatörlerde oluşan aşırı ısıtma (superheat) sıcaklığı, kompresörlerin çalışma zamanları, oluşan tüm arızalar ve geçmişte vuku bulan tüm arıza kayıtları ekranda dijital olarak görülebilmekte ve kolaylıkla kapasite kontrolü yapılabilmektedir. Mikroişlemci kontrol sistemi,dış hava sıcaklığı ve istenen soğuk su sıcaklığına bağlı olarak cihazda hangi modüllerin (mekanik ve/veya doğal soğutma) devrede olacağına karar vermektedir. Çok kompresörlü cihazlarda, kompresörlerin çalışma sürelerinin dengede tutularak, cihazın optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.                                                                                                                                                     

Soğutma Devresi Elemanları : Cihazın otomatik ve güvenli şekilde çalışması için elektronik genleşme valfi, drayer-filtre, gözetleme camı, emniyet ventili, su akış kontrol otomatiği, alçak ve yüksek basınç duyar elemanı ve soğutma vafleri konmuştur.                                                                                                                                                      

Adyabatik Sistem: Opsiyonel olarak sunulan adyabatik sistem, yaz aylarında mekanik (kompresörlü) soğutma kısmı ile entegre çalışan adyabatik soğutma sistemi; kondenser bataryalarının hava giriş kısmına yerleştirilmiş olan özel yapılı, metalik olmayan ağ üzerine, özel nozullardan kesintili olarak su spreyleme neticesinde, ağ üzerinde buharlaşan su, adyabatik soğutma etkisi oluşturarak kondensere giren havanın sıcaklığını düşürür. Böylece cihaz daha düşük kondenzasyon basıncıyla çalışması neticesinde cihazın enerji sarfiyatı azalır ve soğutma kapasitesi artar.                                                                                                                                                            

Doğal Soğutma (Free Cooling) Bataryası: Bakır boru ve alüminyum lamelli olarak imal edilmektedir. Bataryalar,isteğe bağlı olarak epoksi kaplı lamelli olarak da imal edilmektedir. Giren suyun soğumasını temin etmek üzere motoru ile direkt akuple yüksek verimli, aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı aksiyal fan cihaz üzerine monte edilmiştir.Ayrıca batarya üzerinde hava tahliye branşmanı mevcuttur.                                                                                                                                                  

Üç-yollu Motorlu Vana: Servo motor kontrollü üç-yollu motorlu vana mikroişlemci kontrol sisteminden kendisine gelen sinyale göre ilgili vana giriş ağızlarını açar veya kapatır. Üç-yollu vana açık/kapalı (on/off) olarak çalışmaktadır.                                                                                                                                                

Hidronik Kit: Opsiyonel olarak sunulan hidrolik kit; sirkülasyon pompası, kapalı büzülme tankı, emniyet ventili, manometre,emme-basma, kapama vanaları ve salamura doldurma bağlantısından oluşmaktadır.